BKR verwijderen


Wilt u uw BKR verwijderen?

Bekijk alle informatie over uw BKR verwijderen. BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie dat gevestigd is in Tiel. Hier worden vrijwel alle particuliere leningen en hypotheken geregistreerd. Het doel van deze registratie is om zowel kredietverstrekkers als hun klanten te beschermen tegen onverantwoorde financiële verplichtingen. Staat u eenmaal geregistreerd bij het BKR, dan kan het moeilijk zijn nog een ander krediet af te sluiten. Bovendien worden ook betalingsachterstanden in de registratie opgenomen. Deze blijven vaak jarenlang staan, zelfs als uw lening inmiddels is afgelost. Zo’n negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben en veel mensen zouden hun naam dan ook graag bij het BKR verwijderen.
  

Gevolgen van een BKR-registratie

Het BKR is in het leven geroepen om kredietverstrekkers te behoeden tegen mensen, die geld lenen, maar hun aflossingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Dit werkt echter ook de andere kant op. Doordat banken en andere financiële instellingen uw afgesloten leningen kunnen inzien, zijn zij beter in staat u te adviseren over nieuwe kredieten, die u wilt aanvragen. Zo wordt u ook beschermd tegen het aangaan van te grote financiële verplichtingen. Wilt u bijvoorbeeld een persoonlijk krediet aanvragen, maar heeft u al een hypotheek, een creditcard of een lopende financieringsregeling voor uw auto? Dan kan uw BKR-registratie ervoor zorgen, dat een nieuwe lening geweigerd wordt. Uw kredietverstrekker zal u toetsen bij het BKR en aan de hand van de uitkomst een weloverwogen beslissing nemen.

 


Minilening Aanbieders


 

POPULAIR

Saldodipje

Vanaf €100
 • Geen BKR Toetsing of Registratie
 • Vanaf €100 euro tot €2500 euro
 • Looptijd 30 dagen tot 4 maanden
 • Garantstelling vanaf €10,89
 • Zonder loonstrook mogelijk
 • Binnen 24 uur op uw rekening

Kredietspotter.nl

Vanaf €2500
 • Let op: Met BKR toetsing
 • Onafhankelijke bemiddelaar
 • Laagste rentetarief
 • Persoonlijke lening
 • Snel een gratis offerte
 • Verantwoord lenen

Santander

Vanaf €1500
 • Let op: Met BKR toetsing
 • Kleinste consumptief krediet
 • Persoonlijke lening
 • Doorlopend krediet
 • Gratis en vrijblijvende offerte
 • Binnen minuten een offerte

 


 

Is een BKR-registratie altijd negatief?

Een BKR-registratie is niet per definitie negatief. Dat u een hypotheek hebt, moet vermeld worden, maar wil niet zeggen dat u daardoor niet kredietwaardig meer bent. Het gaat er alleen om dat als u er ook een doorlopende lening bij wilt hebben, de bank kan inschatten of u nog steeds aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen. Een registratie bij het BKR hoeft dus niet te betekenen, dat u geen enkele lening meer aan kunt vragen. U krijgt pas een negatieve registratie als u in gebreke blijft met de aflossing. Voor sommige mensen kan een BKR-registratie zelfs gunstig werken. Doordat zij zich bewust zijn van de gevolgen van een betalingsachterstand, zullen zij dit te allen tijde proberen te vermijden. Bewuster omgaan met geld en het aangaan van leningen is dan juist een positief gevolg van een instantie als het BKR.

  

Een negatieve registratie krijgt u niet zomaar

Een negatieve BKR-registratie kan zeer vervelende gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld geen hypotheek meer afsluiten. Of zelfs het verkrijgen van een nieuw telefoonabonnement kan moeilijk zijn. Overigens krijgt men niet zomaar een negatieve registratie. Wie een lening aangaat en deze netjes volgens afspraak binnen de gestelde termijn aflost, wordt slechts positief geregistreerd. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor het aangaan van nieuwe kredieten. Het BKR zal u pas een negatieve registratie geven als u na herhaalde herinneringen en aanmaningen van uw kredietverstrekker niet op tijd betaalt en zodoende een achterstand oploopt. Alle registraties, zowel positief als negatief, worden vijf jaar bewaard en kunnen dus nog lang gevolgen hebben.

 


 

Kunt u een negatieve BKR-registratie laten verwijderen?

Wie van mening is ten onrechte een negatieve BKR-registratie te hebben gekregen, kan proberen deze te laten verwijderen. In eerste instantie zal u daarvoor contact op moeten nemen met uw kredietverstrekker. Deze heeft u immers aangemeld bij het BKR als wanbetaler en kan u laten verwijderen als er fouten zijn gemaakt. Mocht u hierover van mening verschillen en er samen niet uitkomen, dan kunt u naar de Geschillencommissie stappen. Dit is een onafhankelijke commissie voor privacywetgeving en kredietverlening. De leden van deze commissie beoordelen uw zaak en kunnen u alsnog in het gelijk stellen. Daarnaast zijn er ook commerciële bedrijven, die u aanbieden uw negatieve registratie te laten verwijderen.

  

Wel kosten, geen garanties

Commerciële bedrijven beweren negatieve BKR-registraties te kunnen laten verdwijnen. Dit werkt als volgt. Geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht om kredieten bij het BKR te laten registreren. Dit zijn de zogenoemde positieve registraties. Negatieve registraties, die meestal voortvloeien uit betalingsachterstanden, zijn echter niet bij wet vastgelegd. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om ertegen in beroep te gaan. Omdat dit via juridische procedures moet gebeuren, waarbij belangenafweging centraal staat, kunt u hiervoor de hulp inroepen van specialisten. Uiteraard zijn er kosten aan verbonden en kunnen er geen garanties worden gegeven over de uitspraak van het beroep. Wanneer u vindt dat u ten onrechte negatief geregistreerd bent, kunt u dus sowieso beter eerst zelf proberen om de registratie terug te laten draaien.

 


 

Worden alle leningen geregistreerd?

Niet alle leningen worden geregistreerd bij het BKR in Tiel. Uiteraard staat het u vrij om geld te lenen van vrienden of familie. Dit hoeft u wettelijk nergens vast te leggen, maar vanwege de persoonlijke verhoudingen is het wel aan te raden om duidelijke afspraken op papier te zetten. Ook minikredieten, leningen van kleine bedragen tot ongeveer 1500 euro, hoeven niet te worden aangemeld in Tiel. Zelfs niet als ze bij een commerciële kredietverstrekker zijn afgesloten. Voor deze leningen, net als voor de zogenoemde flitskredieten, geldt dat de verschuldigde bedragen wel binnen zeer korte tijd moeten worden afgelost. In de meeste gevallen zal het krediet niet langer dan een of twee maanden lopen. Binnen deze termijn moet zowel het geleende geld als de berekende rente zijn terugbetaald.

 


Alle minilening aanbieder op een rij!

Minilening aanbiedersMinilening AanvragenMinimaal bedragMaximaal bedragLooptijd
Saldodipje Naar Saldodipje.nl€100 euro€2500 euro15 dagen tot 4 maanden
Kredietspotter Naar Kredietspotter.nl€1500 euro€50.000 euroVast & Variabel
Santander Naar Santander.nl€1500 euro€50.000 euroVast & Variabel
Kredietconcurrent Kredietconcurrent.nl
€7500 euro€100.000 euroVast & Variabel
Lening.com Naar Lening.com€2500 euro€75.000 euroVast & Variabel
Leningen.nl Naar Leningen.nl€2500 euro€75.000 euroVast & Variabel

 

Eigen BKR-registratie inzien

Dat het afsluiten van een lening of hypotheek bij het Bureau Krediet Registratie wordt vastgelegd, weten de meeste mensen wel. Maar dat dat ook geldt voor minder grote verplichtingen, zoals het afsluiten van een telefoonabonnement waarbij u een ‘gratis’ toestel krijgt, is niet bij iedereen bekend. Een positieve registratie hoeft geen gevolgen te hebben voor het afsluiten van een nieuwe lening. Maar aangezien een negatieve vermelding nare consequenties kan hebben, is het belangrijk om te weten hoe u er bij het BKR voor staat. Het is gelukkig mogelijk om uw eigen BKR-registratie in te zien. U weet dan bij het aanvragen van een krediet wat u eventueel te wachten staat. Aan het opvragen van uw gegevens zijn wel kosten verbonden. Bovendien kan het een aantal dagen duren, voordat u uw overzicht ook daadwerkelijk in handen heeft.

 


Meer informatie? Bekijk onze andere pagina’s.


 

 

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2019

Michael
Laatste berichten van Michael (alles zien)